برخی از امکانات نرم افزار دبیرخانه نقره ای

امکانات ثبت در سیستم

ثبت کلیه مشخصات نامه وارده و صادره اعم از نوع نامه،طبقه بندی،ارجاعات و ...

 

 

 

 

 

ثبت یک نامه در تمامی سال های تعریف شده

ثبت پیش نویس نامه با درج فیلدهای مورد نیاز

چارت سازمانی به صورت درختواره

تعریف و ثبت طرف مکاتبات سازمانها،اشخاص،شرکت ها و ...

ثبت نامه های داخلی سازمان با درج فیلدها مورد نیاز

 

 

امکانات پیوست سیستم

پیوست تمامی فایل ها اعم از word,pdf,zip,exe,rar,exel و ...

 

پیوست تصاویر بصورت اسکن مستقیم یا بارگذاری از سیستم شخصی

 

 

امکانات جستجوی سیستم

جستجوی براساس فیلد های داخل نامه ها به صورت یکی یا چندتایی

 

جستجوی سریع براساس فیلد های نامه ها روی هر سر ستون و به صورت لایکی

 

جستجوی هر فیلد در هرکجای سیستم با توجه به مضمون مورد نظر

 

جستجوی سریع ولایکی در دفترچه تلفن

 

 

امکانات دسترسی سیستم

امکان تعریف یک یا چند دبیرخانه متمرکز و غیر متمرکز و دادن دسترسی به هرکدام

 

امكان دسترسی به نامه های پیرو و عطف هر نامه

 

 

امکانات اسکن و بایگانی

قابلیت اتصال به انواع اسكنرهای تك برگی و دسته ای

 

امكان درج محل فیزیكی نامه ها، پرونده ها و زونكن های بایگانی

 

امكان ایجاد كپی متعدد از یك نامه و بایگانی آنها در زونكن های مختلف

 

امكان Scan تصاویر با فرمتهای Jpg و Tiff و ذخیره آنها

 

امكان خواندن تصاویر نامه ها به صورت گروهی با اسكنر های Feeder

 

 

امکانات word  سیستم

تایپ نامه توسط ویرایشگر2010,2013،2016 و MS Word 2007

 

امكان تعریف و ذخیره الگو و قالب های متنوع برای متن نامه ها در نرم افزار Word

 

ذخیره قالب و متن فایلهای Word در بانكهای اطلاعاتی سیستم

 

امکان گروه بندی قالب نامه ها برای دسترسی سریع

 

امكان تعریف الگو و قالب های مختلف جهت تنظیم شماره اندیكاتور برای هر دبیرخانه

 

 

امکانات گزارش گیری

امكان تهیه گزارشات متنوع به صورت كلی، نموداری، آماری، جدولی

 

امكان صدور كلیه گزارش های پویا و آماری به نرم افزارهای Word و Excel

 

گزارش از دفتر اندیكاتور و  گزارش از مكاتبات وارده ، صادره، داخلی و ...

 

امكان گزارش گیری پویا بر اساس محدوده تاریخ ثبت، فرستنده، گیرنده، رونوشت،شماره نامه،...

 

امکان تهيه گزارش از اقدامات و ارجاعات و تهيه گزارش از نامه های اسکن شده و نشده

 

امکان چاپ ليست ارجاعات روی یک نامه ، گزارش گیری از نامه مرتبط با یک پروژه

 

 

امکانات مدیرسیستم و

تعريف يك يا چند دبيرخانه متمركز و غيرمتمركز

کاربران در سیستم

تعريف پيش کد براي دبيرخانه جهت شماره گذاري نامه هاي صادره هر دبيرخانه

 

امکان ثبت نامه در سال های مختلف

 

امكان استفاده كاربران متعدد بطور همزمان از سيستم

 

امكان تعريف كاربران و تعيين سطح دسترسي دقيق هر يك از آنها

 

پيگيري تغييرات اعمال شده روي اطلاعات ثبت شده، مشخصات ثبت كننده، تاريخ وزمان ثبت

 

تحت شبكه LAN و Windows2003,2008,2012 Server

 

پايگاه داده اي SQL Server2005,2008,2012,2016

 

 

امکانات قالب نامه و فرم

امکان تعريف فرم اداری و الصاق آن به نامه و گزارش از فرم های اداری سازمان

 

امکان انتخاب ستونهاي ليست نامه در فرم اصلي برنامه

 

امکان مشاهده پيوستهاي نامه از قبيل Pdf ,word و . . .

 

امکان تعريف چندين قالب برای پاراف ارجاع

 

 

امکانات فاکس سرور

دریافت فاکس بصورت مستقیم روی سیستم نرم افزار

 

قابلیت ارسال مستقیم فاکس توسط هر کاربر